Monday, December 13, 2004

Gwneud Rhestr, a'i Tseco Fe'n Ddwywaith..

Ydych chi eisiau rhywbeth arbennig i Nadolig, ond does dim syniad o gwbl 'da chi? Oes rhywun yn eich teulu chi sy'n wirioneddol anodd i brynu anrhegion iddynt? Beth am gymryd cipolwg ar fy erthygl diweddaraf i, arweinlyfr ar gyfer siopa'r gwyliau (oedd hynny'n Gymraeg ofnadwy? mae'n ddrwg 'da fi). Dw i wedi casglu bob math o gysylltiadau defnyddiol i bobl sy'n hoffi siopa ar-lein. Fel fi. Dw i'n anarferol am ferch--dw i ddim yn hoff iawn o siopa. Dydy fy ngwr i ddim yn hoffi siopa chwaith. Ar wahan i CDs, llyfrau, a bwyd--dyn ni'n gallu dioddef siopa am y rheina.

No comments: