Tuesday, December 28, 2004

Wedi Gorffen!! Wedi Gorffen!! Wedi Gorffen!!

Mae drafft cyntaf fy nofel wedi dod i ben. I fenthyg ymadroddiad o'r Saesneg, sut dych chi'n hoffi'r afalau 'na?? Prin mod i'n gallu ei chredu. Nawr, mae'n amser i olygu ac ail-olygu...a wedyn, ffeindio gartre i'r peth. Efallai Bloomsbury USA. Ydy hynny'n freuddwyd pibell?

1 comment:

Chris yn Wheaton said...

Llongyfarchiadau am yr drafft dy nofel - gobeitio ei bydd llyfr ac ffilm!!
Dwi'n LA am yr Flwyddyn Newydd - llawer o bwrw glaw, ond ddim bwrw eira fel yn Chicago!
Fasai'n dda am yr Chwarae Sosban Rhossanau (Rose Bowl Game?).
Bendith a blwyddyn newydd gwych i chi, Chris