Saturday, March 19, 2005

Baban Newydd

Cafodd fy nai ei eni ar ddydd Sadwrn, y 12fed o Fawrth! Miles yw ei enw e, a roedd e'n 7lb. 3oz. a 20 modfedd. Daeth y fam a'r babi adre ddydd Sul, ond dydd Llun roedd gwres ar fy chwaer-yng-nghyfraith. Roedd rhaid iddi hi fynd yn ôl i'r ysbyty ac aros yno tan iddyn nhw ddweud ei bod hi'n iach. Roedden ni'n ofni y gallai bod haint arni hi, ond mae'n ymddangos yr oedd e ddim ond ffliw. Daeth hi adre unwaith eto ddydd Mercher, ac wedyn cafodd y babi jaundice a roedd rhaid iddo fe fynd yn ôl i'r ysbyty i gael mwy o brofion. Ond mae e'n dda iawn nawr, ac mae'r fam a'r babi gartre a hapus iawn.

Fe ges i gyfle i'w ddal e heddiw. Gwnaeth e bisio yn ei ddiaper a wedyn dechreuodd e grio. Yn ffodus, dw i'n gallu ei rhoi e 'n ôl!

No comments: