Saturday, March 05, 2005

Gweithio...a Gweithio...a Gweithio...

Mae'n ddrwg 'da fi adrodd, dw i wedi bod mor brysur yr wythnos 'ma, mod i ddim yn gwneud unrhywbeth i wella fy ngymraeg. Dw i'n anobeithiol.

Ond, yfory bydda i'n mynd i "Noson Gymraeg" yn Stockton--swper a cyngerdd telyn. Pan siaradais i gyda'r fenyw a drefnodd y digwyddiad, roedd diddordeb 'da hi mewn dod â'r Cwrs Cymraeg i Ganol California undydd yn y dyfodol. Bydd hynny'n wych! Basai rhywun 'ma i helpu gyda'r trefnu, ar wahân i fi. Campus!

No comments: