Saturday, June 18, 2005

Newyddion am Gernyweg

Clywais i am erthygl ddiddorol oddiwrth rhestr Welsh-L yr wythnos yma--mae llywodraeth Prydain Fawr yn rhoi rhyw 240,000 o bunnau dros gynnal ac ailgodi yr iaith Cernyweg. Wrth gwrs fe galonogir actifyddion yr iaith.

Dw i'n dal i astudio Cymraeg. Mae ofn arnaf mod i'n anghofio gormod i aros yn lefel 6 eleni ar y Cwrs. Ond dw i'n dweud hynny bob blwyddyn. Cawn ni weld.

2 comments:

Chris Cope said...

Roeddwn i eisiau mynd i'r Rio Grande eleni. Ond dim digon o arian, yn anffodus.

a. fortis said...

Hi Chris! Drueni dy fod ti ddim yn gallu dod. Dw i'n gobeithio dod a'r cwrs i California cyn bo hir, er mwyn i fi wario llai o arian i fynd. Bydd hynny'n wych.