Friday, June 10, 2005

Mynd Ymlaen...

Wel, dw i'n dal i astudio, wrth gwrs. Mewn ychwanegiad (?) i'r taflenni Get Fluent a'r Celtiaid Cythryblus (gwelwch yn isod), nawr dw i'n adolygu fy llawlyfr Catchphrase hefyd. Llyfr o'r hen gyfres ydy e, dw i'n credu, ond mae'r sgyrsiau a'r ymarferion yn ddefnyddiol iawn. Ac mae tâp sy'n dod gyda'r llyfr, bod fy mam wedi ei droi yn grynoddisg. Felly dw i'n gallu ymarfer fy sgiliau gwrando a deall. Mae hynny'n bwysig i fi achos dw i eisiau gallu sgwrsio'n well, a mwynhau ffilmiau Cymreig heb rhaid edrych ar yr is-teitlau drwy'r amser!

1 comment:

Chris yn Wheaton said...

Allet ti'n podcastio? Byddwn hi'n cwl!
Chris