Sunday, February 05, 2006

Iechyd Da!

Do'n i ddim yn gwybod bod 'na Sefydliad Cwrw, ond dyna eu wefan masnachol nhw. Dw i newydd weld hysbyseb ar y teledu (yn ystod y Super Bowl, hefyd) gyda sawl pobl wahanol yn dweud "cheers" yn eu mamieithoedd. A, dyna syndod, roedd tîm rygbi Cymreig neu rhywbeth fel 'na yn gweiddi "Iechyd da!" Shiver me timbers. Dych chi'n gallu gwylio'r hysbyseb ar y wefan (cliciwch ar "The Theater" ac wedyn "Slainte"). O'r diwedd, Cymraeg i bobl Americanaidd.

1 comment:

Chris Cope said...

Pa mor gwych oedd hynny? Bron o cwympo allan fy nghadair fues i pan welais i'r hysbyseb 'na.