Thursday, March 02, 2006

Byth Eto

 dweud y gwir, er mod i'n hoff iawn o'r Cwrs Cymraeg a dw i'n dysgu llawer yn trefnu pethau eleni, dw i'n gobeithio fydd dim rhaid i fi wneud rhywbeth fel hyn eto. Mae'n teimlo'n hollol amhosib cadw fy llygaid ar bopeth--y trefnyddion arall, yr amserlen, neilltuadau'r stafelloedd, a phob newid bach sy'n dod ymlaen ar y ffordd i fis Gorffennaf. I fod yn onest, yn y dyfodol dw i'n gobeithio cael cynlleied o gyfrifoldeb ag sy'n bosib!

A llywydd! Doedd dim bwriad 'da fi fod yn llywydd eleni, chwaith, ond beth i wneud amdani? Dim ond gweithio'n galed.

Esgusodwch fi. Dw i mewn tymer heddiw. Mae gormod i'w wneud, a dw i'n grac achos bydd rhaid i ni dalu trethi eleni yn lle cael ad-daliad, a dw i'n grac hefyd achos ceisias i gael ffurflen 505 (Estimated Tax) o'r swyddfa IRS heddiw ond doedd dim un gyda nhw ac roedd ciw ofnadwy. A dw i'n dal i fod yn eitha blinedig ar ôl wedi bod yn sâl gyda annwyd yr wythnos ddiwetha.

Nawr te, 'nol i weithio ar ein blog llenyddiaeth i bobl ifanc--gwnewch yn sicr edrych ar y categoriau, ein bod ni wedi rhoi ar y chwith, diolch i Furl.net. Dw i'n falch iawn. Dyn ni ddim wedi gorffen rhoi categoriau i bob post, eto, ond mae'n wych ta beth.

7 comments:

James said...

Fe ddarllenais i dy flog di heddiw. Oedd Rhys yn awgrymu fy mod i'n edrych arna e. Dw i'n dysgwr Gymraeg chwaith a dechrais i dysgu ers dwy flwyddyn. Mae Rhaid i fi yn darllen blogiau arall i dysgu a fydd i'n darllen dy flog eto. Efallai rydych chi'n edrych ar fy mlog i rhywbryd.

James
http://james-morgan-baker.blogspot.com

Chris Cope said...

Wyt ti'n geisio gwneud swydd llawn amser ar yr un pryd, hefyd? Dw i ddim yn meddwl y gallwn i ddal yn gall, yn geisio trefnu popeth a gweithio 40 awr wythnos (neu mwy -- pwy sydd yn gweithio dim ond 40 awr o hyd?).

a. fortis said...

Na, dw i'n gweithio fel freelancer (a weithiau temp), felly rhyw wythnosau dw i'n cael mwy na 40 awr, ond weithio dw i'n gweithio dim ond rhan amser. Mae'n dibynnu ar y gwaith. Ond, achos dw i'n sgrifennu nofel mae rhaid i fi ysgrifennu cymaint a phosib pan does dim 40 awr o waith arall.

a. fortis said...

Ac mae rhan fwyaf o'r gwaith arall yn pethau fel golygu neu ymchwil, a tipyn bach o gynllunio (wefannau, brochures, a.y.y.b.).

James said...

Dw i wedi angen i symud fy mlog i ac fy ngwefan newydd ydy http://yn-dod-o-dexas.blogspot.com. Plis yn adfywio dy linc di.
diolch.

James said...

Diolch i ti am ymweld a fy mlog i heyfd. Mae'n dda gyda fi ddarllen dy sylwadau di am y flog. Dw i'n hoffi iawn y drychfeddwl o'r grws Gymraeg eleni mewn California y mis Gorffennaf ma. Ond dw i meddwl fy mod i'n aros i flwyddyn nesaf pan fydd i'n cerdded tros cropion gyda fy nghymraeg. Wyt ti'n meddwl mynd i'r cwrs?
hwyl

a. fortis said...

Rwyt ti'n gallu bod yn ddechreuwr llwyr ar y Cwrs Cymraeg--mae dosbarthiadau i bawb. Ydw, dw i'n dod yn bendant, achos dw i'n rhan o'r grwp sy'n trefnu'r cwrs eleni. Bydd hi'n agos iawn at fy ngartre, dim ond 30 milltir i ffwrdd. Gobeithio dy fod di'n dod rhyw flwyddyn! Mae'n llawer o hwyl.