Thursday, March 09, 2006

Teithio

Y penwythnos 'ma byddwn ni'n mynd i Seattle i ymweld â ffrindiau o'r dyddiau prifysgol. Dyn ni'n gadael yfory (dydd Gwener). Mae'r hediad yn llai na dwy awr, a byddwn ni'n cyrraedd yn hwyr yn y prynhawn. Felly, swper yn gyntaf, efallai. Ddydd Sadwrn dw i'n credu yr awn ni i gyd i deithio o gwmpas un o'r ynysoedd yno yn Puget Sound. Y noson hynny, fe awn ni i ganu karaoke yn rhywle. Prynhawn Sul byddwn ni'n dod yn ôl. Dyn ni'n edrych ymlaen at y daith!

No comments: