Monday, August 14, 2006

Lluniau Newydd

Dych chi'n gallu gweld lluniau o'n taith ddiweddar ni i Barc Cenedlaethol Yosemite ar fy ngwefan Flickr. Fe daeth Rob a fi â'n nghyfnitheroedd i yr wythnos ddiwetha, gan eu bod nhw ddim yno o'r blaen, a gan ein bod hi'n byw yn eitha agos (rhyw ddwy a hanner awr o yrru).

Fe arhoson ni yn Groveland yn ystod y nos, tref sy'n hanner awr i ffwrdd o'r parc. Roedd hi'n daith wych, gyda llawer o heicio a golygfeydd hyfryd o rhaeadrau ac yn y blaen. Hefyd fe welon ni ddau arth! Fe welon ni un pan o'n ni'n gyrru ma's o'r parc y noson gyntaf--roedd e'n cerdded yn y stryd (ac wedyn yn rhedeg i ffwrdd, felly cawson ni olygfa dda ei ben ôl a dim llawer arall). Wedyn, y bore nesaf, roedd arth mewn dôl ar lan y stryd sy'n arwain i mewn i'r parc. Felly roedd ychydig o dagfa draffig ar y ffordd. Ond fe ges i lun o hwnna.

No comments: