Tuesday, October 30, 2007

Pethau Amrywiol

Yn gyntaf, diolch i fy mam, erthygl dda am ein arweinwyr rhagorol. Doniol iawn. Dw i'n dweud wrthoch, dylai California ymwahanu ei hunan oddiwrth gweddill yr wlad.

Dw i wedi bod yn meddwl am wneud audioblogs gyda'r gwasanaeth hon, yn Gymraeg. Oes gyda unrhywun brofiad gyda Gabcast? Mae hi'n edrych yn dda ac yn ddigon syml. Mae rhaid i fi ymarfer siarad. Dw i wedi bod yn cael ambell sgwrs gyda ffrind dros y ffôn yn y Gymraeg, ond basai "audioblogio" ychydig o hwyl. Roedd Chris yn gwneud hynny am sbel.

Ym...dim llawer arall heddiw. Dyn ni'n dal i baratoi am ein taith i Venice--yr wythnos nesaf yn barod!! Mae pentwr o waith i'w orffen cyn mynd. Poster newydd i gynllunio, cylchlythyr i olygu, a traethodau byr i'w marcio...hefyd mae NaNoWriMo yn dechrau ddydd Iau. (Dw i'n siwr mod i ddim yn gorffen yn 50K o eiriau, gyda'r gwyliau yn y canol, ond mae'n esgus da i ddechrau prosiect newydd.)

No comments: