Monday, October 15, 2007

Blogiadur

Fel wyt ti'n gallu gweld ar y dde 'na, dw i wedi postio cysylltiad i'r Blogiadur. Yn hwyr iawn. Dw i wedi bod yn aelod o'r Blogiadur. Dw i'n hoff iawn o'r safle. Ond fel 'mod i wedi dweud o'r blaen, dw i'n hollol anobeithiol.

Dw i newydd ddarllen rhywbeth am, efallai, ffilm Watchmen ar Rwdls Nwdls. Basai hynny'n ddiddorol. Does dim llawer o wybodaeth eto ar y wefan swyddogol ond mwynheuais i V for Vendetta (y nofel graffeg a'r ffilm). Gobeithio y byddan nhw ddim yn gwneud llanastr ohoni.

3 comments:

Aran said...

Diolch...:-)

Anonymous said...

Ie roedd V for Vendetta yn ddigon da, ond roedd y nofel graffig yn well o lawer.

a. fortis said...

Dw i'n cytuno, roedd llawer mwy yn y nofel graffig.