Friday, May 09, 2008

Pigion y Ddysgwraig Ddiog

Dw i newydd orffen gwrando ar y rhaglen BBC Pigion am y tro cyntaf a mwynheuais i hi yn fawr iawn. Yn arbennig, hoffais yr oedd amrywiaeth o acennau o ledled Cymru. Ymarfer da i fi--dw i ddim wedi cael cyfle i wrando ar Radio Cymru neu unrhywbeth yn ddiweddar, felly mae'n ychydig o her i fi ddeall.

Ond, mae rhaid i fi ddechrau ymarfer fy Nghymraeg, gan mod i ddim mewn dosbarth Sbaeneg ar hyn o bryd. Daw y Cwrs Cymraeg Cymdeithas Madog mewn dwy fis byr. Fel arfer, y tair blynedd diwetha, ro'n i yn y dosbarth uchaf, ond bob blwyddyn dw i'n siwr mod i wedi anghofio popeth a bydd rhaid i fi mynd i lawr i'r lefel nesaf is (next lowest level - ydy hynny'n gywir?). Ond efallai, os dw i'n gwneud yr ymarferion ar-lein ac ati, teimla i'n ddigon cyffyrddus i aros yn lefel saith...

3 comments:

Emma Reese said...

Sut wyt ti'n ymarfer siarad? Skype?

a. fortis said...

Hylo Emma! Mae ffrind i fi--dysgwraig arall--sy'n byw ger San Francisco (dim yn bell ohono i) a dyn ni'n siarad dros y ffon o bryd i'w gilydd. (Yn anffodus, mae hi wedi mynd i Gymru am fis!)

Emma Reese said...

Dw i'n cael sgwrs Cymraeg efo fy ddwy ffrind ar Skype bob wythnos hefyd.

Mi gewch chi ffonio drwy Skype'n rhad iawn hefyd. Dw i'n siarad â fy mam yn Japan am hanner awr a dim ond 80 sent bydd hi'n costio.