Friday, August 29, 2008

Mae'n Anesgusodol!

Dw i ddim wedi blogio ers talwm. Prin mod i wedi bod yn blogio yn Saesneg chwaith. Ond, dw i wedi ail-gynllunio fy mlog Saesneg, dyna rhywbeth. Cymerais i gyfran oddiwrth un o fy mheintiadau i (wedi scanio i mewn wrth gwrs) a chwarae gyda fe yn Photoshop. Wedyn gwnes i deilio'r graffeg dros gefndir y dudalen. Dim yn ddrwg, dw i'n meddwl.

Hefyd dw i wedi darganfod Twitter, gwaetha'r modd. Dw i ddim wedi...ym...twitio?...yn y Gymraeg eto...am y tro. Cyn bo hir, dw i'n siwr.

Yn diweddar dw i wedi bod yn anobeithiol gyda darllen blogiau eraill. Dw i wedi bod yn eitha brysur, ond nid prysur dros ben. Ond bob tro dw i'n meddwl am ddal i fyny gyda'r blogiau dw i'n eu hoffi, mae hi'n teimlo fel tasg enfawr. Wrth gwrs, tra mod i'n cwyno am gael gormod o bostiau blog i'w ddarllen--tra mod i'n gohirio darllen blogiau achos mae gormod i wneud--dyma bentwr o bostiau newydd i ychwanegu at y broblem! Mewn gwirionedd mae rhaid i fi jyst bite the bullet a naill ai anwybyddu popeth sy'n hen a dechrau darllen eto ar ôl y pwynt hynny, neu ceisio darllen cymaint â phosib heb fynd yn ffôl. Ha!

No comments: