Wednesday, August 06, 2008

Pethau Amrywiol

Wedi bod yn brysur gyda llawer o bethau--cwpwl o gyngherddau, digon o waith, mwy o ddrama gyda ffrindiau, ayyb. Ro'n i'n bwriadu postio mwy am y Cwrs Cymraeg, ond dw i ddim mewn tymer heddiw (ond mae rhaid i fi ddweud diolch i bawb a adawodd sylwadau diddorol yn sôn am gyrsiau Cymraeg). Dw i newydd orffen ysgrifennu post hir dros ben ar fy mlog Saesneg gyda meme ffilmiau. Hefyd, dw i wedi diweddaru fy ngwefan gyda mwy o enghreifftiau o waith cynllunio. Diddorol iawn...siwr o fod...ie.

Ta beth, dyma un peth newydd - dechreuais i ddosbarth "tai chi." (Tsieineeg oedd hynny, nid Cymraeg! Does dim "tai" gyda "chi", oes e??) Dw i'n cymryd y dosbarth gyda Rob a ffrind arall i ni, Jay. Dw i ddim yn siwr eto os bydda i'n dal ati. Byddaf yn mynd i'r dosbarth am fis efallai a wedyn yn penderfynu os dw i am aros. Mae'n ddiddorol, ychydig fel dawnsio ac ychydig fel martial arts eraill. Pan o'n i yn y prifysgol, cymerais i ddosbarth hapkido (enillais i dim ond belt melyn cyn stopio), a mae'n ddiddorol iawn gweld ymsymudiadau tebyg yn tai chi, ond yn araf...iawn...iawn.

No comments: