Tuesday, October 28, 2008

Croeso yn ôl i'r iaith Gymraeg

Mae fy ffrind i, Brenda, wedi dod yn ôl o Gymru, a cyn bo hir bydd cyfle i ni ymarfer dros y ffôn unwaith eto. Bydd hynny'n dda, achos dw i ddim wedi bod yn ymarfer llawer, er mod i wedi gwrando ar nifer o raglenni Pigion o'r BBC.

Dw i'n bwriadu blogio yn fwy aml hefyd, ond ar hyn o bryd dw i'n rhoi fy holl egni blogio i mewn i'r blog Cybils, lle dw i'n olygydd eleni. Fy swydd i ydy postio adolygiadau llyfrau wedi'i ysgrifennu gan y blogwyr sy'n beirniadu'r gwobrau. Hefyd dw i'n postio pethau eraill fel cyfweliadau a cysylltiadau. Mae hi'n ddiddorol iawn, ond mae hi'n cymryd digon o amser.

Dw i ddim yn astudio Sbaeneg y tro 'ma--fwynheuais i mo'r dosbarth, a doedd yn llyfr ddim yn dda iawn. Felly, gobeithio y bydd digon o amser i fynd yn ôl i'r Gymraeg...

1 comment:

Anonymous said...

Haia Sarah. Jyst i ddweud 'mod i wedi newid i flog arall.