Tuesday, November 25, 2008

Y Prif Broblem

Y problem yw, dw i wedi bod yn gweithio gormod. Dw i'n siwr ohoni. Hefyd mae 'da fi tuedd dweud wrth fy hun, paid â blogio cyn i ti orffen dy waith i gyd. Ac wrth gwrs fydda i byth yn gorffen fy ngwaith i gyd, achos dw i'n dda iawn gyda ffeindio mwy o waith.

Mae'n od, pan dw i'n meddwl amdani hi. Mae hi bron fel dw i'n gohirio gyda'r blogio...

Wel, byddaf yn well gyda'r blogio ar ôl hyn. Yn y cyfamser, mae cwestiwn 'da fi i chi: pam, yn ystod nifer o gêmau pêl-droed EPL, dw i'n clywed y torf yn canu rhywbeth i'r tiwn "Cwm Rhondda"? Wel, dw i'n gwybod pam yn union--mae torfeydd pêl-droed yn hoffi benthyg caneuon o unrhywle. Ond beth maen nhw'n canu i'r tiwn "Cwm Rhondda"? Unrhywun yn gwybod?

No comments: