Tuesday, February 10, 2009

25 Peth Amdana I

Dw i wedi penderfynu ysgrifennu'r meme hwn yn Gymraeg, achos dw i angen yr ymarfer. Efallai bydd hi'n cymryd dyddiau i'w gorffen, ond dw i'n benderfynol beth bynnag. Felly, dyma 25 peth amdana i--a dw i ddim jyst yn cyfieithu o fy rhestr yn Saesneg ar Facebook, dw i'n addo.

 1. Cymerais i fy nghwrs Cymraeg cyntaf pan o'n i'n fyfyrwraig yn UC Berkeley yn 1996.
 2. Dw i wedi teithio i Gymru 4 gwaith: yn 1983 (pan o'n i'n blentyn), 1990, 1996, a 2000. Mae hi'n hen bryd i fi fynd eto! (Yn 2010 yn bendant byddwn ni'n mynd.)
 3. Dw i'n hoff iawn o deithio a dw i wedi ymweld â Tseina, Siapan, Ffrainc, yr Eidal, Yr Alban (wel, dim ond Caeredin), Cymru, Lloegr, yr Almaen, Luxembourg, Canada, Mexico, a nifer o daleithiau yn yr UDA.
 4. Hoffwn i ymweld â Awstralia achos mae 'da fi hanner-chwaer sy'n byw yn Brisbane. Dyn ni erioed wedi cwrdd â'n gilydd, ond dyn ni wedi bod yn e-bostio ers cwpwl o flynyddoedd yn ôl.
 5. Ces i 'ngeni ger Los Angeles, California.
 6. Ces i fy magu yn Riverside, hefyd yn Ne California, ond dw i wedi bod yn byw yng Ngogledd California am tua 16 blynedd.
 7. Digon am y ffeithiau bob-dydd diflas. Ym...mae print gen i yn yr Amgueddfa Celfyddydau Metropolitan yn Efrog Newydd--rhan o set o brintiau gan nifer o artistiaid. Yn wir, dw i'n credu ei fod e'n rhywle yn y seler, yn y Casgliad Papur.
 8. Mae hi'n anodd i fi gofio geirfa yn Gymraeg...ond hefyd, weithiau mae hi'n anodd i fi gofio geirfa yn Saesneg, a dw i'n siwr fy mod i'n colli brain cells, neu mae tiwmor 'da fi neu rhywbeth.
 9. Fues i eriod yn sgio.
 10. Dw i'n gallu gweu, ond dw i'n araf iawn, does dim llawer o amser rhydd i'w wneud, a dw i ddim wedi gorffen unrhywbeth eto.
 11. Mae rafft awyr 'da ni, a dyn ni'n lico mynd lawr yr afon ychydig o weithiau bob haf, yn ymlacio a yfed cwrw. Mae afonydd eitha tawel yn yr ardal, yn berffaith i gael taith fach neis. (Croeso i ddod gyda ni! Jyst plis peidiwch â fy slapio ar yn pen ôl heb caniatad...)
 12. Y llyfr olaf y gorffennais i oedd Writing Down the Bones gan Natalie Goldberg--llyfr wych am ysgrifennu.
 13. Fues i eriod yn Pakistan, er mod i'n cael nifer o perthnasau yno. Mae tipyn bach o ofn arna i am deithio yno.
 14. Dw i'n casau'r lliw pinc, a lliwiau pastel yn gyffredinol.
 15. Pan o'n i'n ifanc, ro'n i eisiau cael neidr fel anifail anwes, ond dw i erioed wedi cael un, er mod i'n dal i'w hoffi nhw. Dw i'n meddwl eu bod nhw'n ciwt. Yn wir. (Ystlumod hefyd, ond dyn nhw ddim yn anifeiliaid anwes da...)
 16. Roedd ci bach Pomeranian 'da fi pan o'n i'n ifanc, ac ar hyn o bryd mae dwy gath 'da fi. Dw i'n "berson cathod," ond dw i ddim yn "wraig gathod gwallgof."
 17. Dw i wedi mynd i ddwsinau o gyngherddau roc--i fod yn onest dw i ddim yn siwr faint yn union. Y cyngerdd olaf a welais i oedd Chris Cornell. Cake bydd y cyngerdd nesaf.
 18. Hoffwn i ddysgu mwy am fandiau Cymraeg/Cymreig, ond mae hi'n anodd gwybod sut i ddechrau ffeindio bandiau dw i debyg i'w lico nhw.
 19. Dw i'n hoffi coginio yn fawr iawn--dw i'n gallu ymlacio, yfed gwydraid (neu dau, neu tri) o win, ac ar y diwedd, mae pryd o fwyd blasus i'w fwynhau.
 20. Dw i ddim yn hoffu dysgu fel athro. Dw i ddim yn gallu dysgu fel athro--ar ôl jyst ychydig bach o ddarlith yn nosbarth fy ngwr, dw i wedi ymladd. Dw i mor nerfus o flaen y dosbarth, dw i'n chwysu a chrynu. Mae'n od, ond dw i ddim mor nerfus pan dw i'n rhoi araith neu rhywbeth.
 21. Dw i wedi bod yn canu'r piano ers 4 oed, ond dw i ddim wedi bod yn ymarfer yn gyson ers wedi bod yn y prifysgol, felly dw i ddim yn dda iawn ar hyn o bryd. Ond, dysgais i "Hey Jude" yn ddiweddar.
 22. Hoffwn i ddysgu chwarae'r drymiau rhywbryd. Dw i wedi chwarae drymiau tipyn bach iawn iawn jyst ar ôl y prifysgol, pan gawson ni roommate gyda set o drymiau, ond dw i ddim yn gallu eu chwarae nhw yn wir.
 23. Os dw i'n yfed ychydig gormod o goffi, dw i'n mynd yn nerfus, a mae fy nghalon i'n rasio. Os dw i'n yfed ychydig gormod o alcohol, dw i'n mynd yn ddigalon, a dw i'n crio.
 24. Mae talent mawr 'da fi mewn anwybyddu llanastr yn y tŷ, ar yr amod nid bod pethau yn rili frwnt.
 25. Dw i'n hoffi gohirio. (Fel dych chi'n gallu gweld...)

No comments: