Tuesday, February 03, 2009

Mis Chwefror Hapus

Ydy mis Chwefror yn hapus eto? Ddim yn siwr. Ar hyn o bryd, dw i'n ofni mod i wedi gwneud llanastr o'r ysgythriad dw i'n creu ar gyfer prosiect grwp printio. Mae 10 ohonom yn creu rhyw fath o brint--ysgythriad, print pren, ffoto, a.y.y.b.--a wedyn anfonwn ni ddau brint i bob un o'r eraill. Nesaf, byddwn ni'n newid y printiau 'ma i gyd yn ôl tri "rheolau" wedi'i dewis o rhestr a wnaethon ni yn barod: rheolau fel "ychwanegu elfen gwnio" neu rhywbeth. Ar y diwedd, bydd 10 print gwreiddiol a bydd bob un yn cael 9 amrywiadau: 100 o brintiau.

Ta beth, gwnes i nifer o gamgymeriadau yn y broses yn barod a dw i ddim yn siwr os bydd y plât copr yn ysgythru yn iawn. Mae hi'n amser eitha hir ers i fi wneud ysgythriad. Dw i wedi gwneud printiau pren yn y cyfamser, ac wrth gwrs dw i wedi bod yn ysgrifennu. Hoffwn i ddweud mod i wedi bod yn astudio Cymraeg, ond...nag ydw. Ond mae Bwrdd Cymdeithas Madog yn brysur iawn plannu'r cwrs eleni yn Edmonton, Alberta, a'r cwrs yn 2010 yng Nghaerdydd!

No comments: