Saturday, August 27, 2011

Helo, O'r Diwedd!

Ie, dw i'n dal i fod yma, a dw i'n dal i fwriadu blogio yn y Gymraeg bob hyn a hyn. Gobeithio yn fwy aml nawr. (Ond, wrth gwrs, fel maen nhw'n dweud am y ffordd i'r uffern...) Ta beth, dyma fi ar ôl gohiriad hir iawn, yn wir. Eleni fe es i i'r Cwrs Cymraeg am y tro cyntaf ers 2008, a roedd e'n ardderchog fel arfer. Roedd dosbarth lefel 7 yn arbennig o dda, yn fy marn i, a roedd popeth ein bod ni'n ei ddysgu yn ddefnyddiol iawn i fi, felly mae hi'n ymddangos ro'n i yn y lefel addas. Dyma lun o'r grwp eleni--dw i yn y blaen.

Ar bwnc gwahanol i'r iaith, mae newyddion da 'da fi, os dych chi ddim wedi ei chlywed hi eto--mae fy llyfr i wedi cael ei ail-gyhoeddi gan Scholastic ar gyfer y Clwb Llyfrau yn yr ysgolion! Mae hynny mor gyffrous, achos bydd mwy o bobl ifanc yn cael cyfle i ddarllen fy nofel. Ond ar hyn o bryd, dw i'n aros yn ddi-amynedd i glywed oddiwrth fy ngolygydd (yn y cwmni cyhoeddi) os mae diddordeb 'da fe yn fy nofel newydd. Anfonais i'r llawysgrif ato fe rhyw fis a hanner yn ôl, a dw i'n gobeithio gobeithio gobeithio ei fod e'n ei hoffi hi.

Os na...wel, yn ôl at y "bwrdd lluniadu." Fel maen nhw'n dweud.

No comments: