Tuesday, June 15, 2004

Llawysgrifau Cynnar yn Gymraeg

Rhyw bythefnos yn ôl, rhoiais i erthygl newydd i fyny ar fy ngwefan Suite101.com, am Lawysgrifau Cynnar yn Gymraeg. Mae'r erthygl hon yn sôn am Lyfr Du Caerfyrddin; bydd erthyglau dyfodol yn sôn am Lyfr Coch Hergest, Llyfr Taliesin, a Llyfr Aneurin. Mae cysylltiadau diddorol (wel, dw i'n credu) dan yr erthygl, hefyd--cyfieithiadau'r llyfrau, gwybodaeth am y llên Gymraeg, ac yn y blaen.

No comments: