Tuesday, September 14, 2004

Beth Wnes i ar fy Ngwyliau Haf

Diawl, ond dw i'n anobeithiol gyda'r peth 'ma. Chwarae teg, dw i wedi bod yn postio o bryd i'w gilydd ar fy mlog yn Saesneg, ond dydy hynny ddim yn esgus da am fethu postio yma.

Ta beth. Dyma rhywbeth ddiddorol a wnes i dros yr haf--rhywbeth a wnes i yn ystod Cwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Ottawa. Peidiwch â dweud fy mod i ddim yn ysgrifennu yn Gymraeg yn ddiweddar! :)

No comments: