Thursday, September 23, 2004

Ysgrifen Newydd yn Saesneg

Dw i wedi methu rhoi unrhywbeth am fy wefan Suite101 fan 'ma am amser hir, ond dw i'n dal i ysgrifennu erthyglau. Mae'r erthygl ddiweddaraf yn cynnwys dychweliad Dafydd y Dysgwr a'i anturiaethau gyda gofyn cwestiynau yn y presennol. Dim enghraifft o fy ngwaith gorau yw hi, ond ta beth, dw i'n ceisio gwneud rhywbeth dymunol (a tipyn bach yn ddoniol) i helpu pobl sy'n dechrau dysgu Cymraeg.

No comments: