Thursday, February 10, 2005

Sori, Mr. Plismon Syr, Dw i Wedi Colli Fy Nhrwydded Ysgrifennu

Wel, mae'n ymddangos mod i ddim wedi dweud wrthoch chi y newyddion da...Mae diddordeb 'da Bloomsbury Children's Books mewn fy nofel i bobl ifainc. Yr wythnos ddiwetha, fe ges i lythyr oddi wrth Editorial Assistant yno, yn dweud eu bod nhw'n hapus darllen yr holl llawysgrif. Fy ateb cyntaf sy ddim yn "Na diolch"...Dw i'n llawn cyffro!

Ond dyna pam dw i ddim wedi postio dim byd ers lawer dydd. Dw i wedi bod yn golygu ac ail-olygu fel person ffôl, achos meddyliais i y gawn i lawer mwy amser ar ôl wedi anfon fy llythyr i. Ond clywais i oddi wrthyn nhw dim ond dwy wythnos a hanner ar ôl anfon y llythyr. Syfrdanol! Mae hynny'n beth da, on'd ydy?

Yn y cyfamser cyn i fi ddod 'nol i bostio yn gyson, dyma erthygl am y trwyddedau teithio eich bod chi'n gallu cael yn Gymraeg neu Albaneg.

No comments: