Sunday, February 27, 2005

Mynci Haerllug

Dim byd yn gyffrous i adrodd heddiw. Dw i wedi rhoi erthygl newydd ar fy ngwefan Suite101, sef The Dysgwr's Diary, Part Five: Short Conversations. Mae sgwrs byr ynddi rhwng Dafydd y Dysgwr a merch ei fod e'n dwli arni, a mae Dafydd tipyn bach yn haerllug...

Ar y 6ed Mawrth byddaf i'n mynd gyda Rob a'i rhieni i Noson Gymraeg yn Stockton (tref sy'n rhyw 35 o filltiroedd i ffwrdd) ble byddwn ni'n clywed cerddoriaeth delynau a sgwrsio gyda phobl o gymdeithasau Cymreig, Albaneg, a Gwyddelig yn yr ardal. Bydd hynny o rhyw ddiddordeb, dw i'n credu. Dw i ddim yn siwr os bydd y fath o bobl sy'n hoffi miwsig y delyn neu pethau "Celtaidd" yn yr ardal yma yn rhyfedd, ond bydd yn gyfle i gwylio pobl, ta beth.

No comments: