Tuesday, January 25, 2005

Tithau a Chithau

Ro'n i'n tacluso fy negeseuon e-bost heddiw a des i o hyd i'r gair "tithau" mewn neges oddiwrth Harry Campbell. Penderfynais i ddysgu am y gair once and for all. Felly, dyma esboniad ac enghraifft yn Gymraeg, er mwyn i fi actually gofio'r peth.

Yn ôl geiriadur poced Gareth King, defnyddiwyd "tithau" a "chithau" fel ymateb i rhyw ddatganiad gyda "ti" neu "chi," i'w bwysleisio'r ymateb. Felly, os mae rhywun wedi dweud "blwyddyn newydd dda i ti," gallet ti'n ateb "blwyddyn newydd dda i tithau hefyd." A hefyd mae'r enghraifft yma: "iawn--mi gei dithau ffonio nhw!" Ond dwedodd Gareth King bod y geiriau ddim yn gyffredin iawn; dw i'n credu y ddylen nhw fod yn mwy ffurfiol.

Wrth gwrs dych chi'n gwybod hynny'n barod. Ond roedd rhaid i fi ymarfer fy Ngymraeg yr wythnos yma. Dw i wedi bod yn gwneud gormod o chwilio am waith (gwaith ysgrifennu neu golygu, rhan-amser neu telecommuting--chi'n gwybod rhywun gydag angen awdur?? Os gwelwch yn dda?).

2 comments:

Gareth King said...

Mae'r ffurfiau'ma'n ffurfiau estynedig o'r rhagenwau arferol, 'na i gyd. Ddim yn gyffredin iawn ar lafar ond mi glywch chi nhw o bryd i'w gilydd lle mae'r sefyllfa'n galw amdanyn nhw. Dw i'n cytuno y dylen nhw fod yn fwy gyffredin - maen nhw'n ddefnyddiol iawn, ac yn ofnadwy o ramantaidd hefyd, dw i'n meddwl!

a. fortis said...

Diolch am y manylion ychwanegol--dw i'n hoff o'r esboniadau gramadegol, annifyr i'w ddweud...(dw i'r fath o berson sy'n hoffi darllen pethau fel "Eats, Shoots and Leaves)!