Monday, January 31, 2005

Ystrydebau

Tra o'n i'n chwilio am wybodaeth am ddysgu Cymraeg i fyfyrwraig yn Slovenia, ffeindiais i'r rhestr ystrydebau yma ar wefan British Council--scroliwch i lawr i weld y rhestr "stereotypes the Welsh hate."

Yn brwydro ystrydebau gyda cyffredinoliadau! Hefyd mae'r tôn jyst yn sarhaus yn fy marn i. Wrth gwrs mae rhaid brwydro yn erbyn ystrydebau, ond nad yw hi'n well i gael rhyw wybodaeth--dim ots pa mor gyffredin neu wedi dyddio--yn lle, e.e., galw pobl o Gymru "Saes"? Dw i ddim yn siwr, a dweud y gwir, achos dw i ddim yn Gymraes na dw i'n byw yng Nghymru chwaith. Dim ond barn.

Yn sôn am syniadiau pobl am Gymru, dw i'n hoffi llyfr David Greenslade Cambrian Country--darlleniad diddorol.

No comments: