Friday, July 08, 2005

Beth Sy'n Digwydd?

Dw i mor brysur. Dw i'n gwybod mod i wedi dweud hynny o'r blaen, dro ar ôl tro. Dw i newydd cael cyfle i ddechrau flashcards newydd--dw i'n gwneud cardiau bychan mod i'n gallu rhoi ar binder ring, fel fersiwn y rhain o waith cartref. Mae cwpwl o'r rheina 'da fi ond do'n i ddim yn gwybod ble i ddod o hyd i fwy. Wel nawr dw i'n gwybod, wrth gwrs, ar ôl i fi dorri sawl cardiau mewn pedwar, rhoi tyllau ynddyn nhw, a.y.y.b. yn barod. Mae'n nhw'n rhad, hefyd. Rhaid i fi wedi chwilio ar-lein yn gynt. Doh.

No comments: