Saturday, July 16, 2005

Cyffrous!

Wel, heno bydda i'n teithio i Ohio, er mwyn fynd i'r Cwrs Cymraeg dros yr wythnos nesa. Bydd hynny'n wych, ond prysur hefyd. Bydd llawer o weithgareddau yn ystod yr wythnos, a llawer o gyfle i siarad Cymraeg. Dw i'n nerfus achos dw i ddim yn cael cyfle i ymarfer sgwrsio yn aml drwy'r flwyddyn. Dw i wedi bod yn ymarfer siarad â fy hun, wrth gwrs, ond dw i ddim yn siwr os mae hynny'n cyfri...

5 comments:

Rhys Wynne said...

Cofia edrych allan am Cynog
http://blogcynog.blogspot.com/

Chris yn Wheaton said...

Ac paid anghofia i dweud "s'mae" i fy twtor, Winston Evans - dyn da.
Cewch amser da.
Chris

BlogChwaraeon said...

Croeso i Ohio. Mae'n dda gael chi yma yn Rio Grande a dwi'n gobeithio eich fod yn mwynhau.

Cynog said...

Croeso i Rio!!!!

Roedd hi'n gret cyfarfod chdi. Mi odd Winston yn uffernol o ddigri ar ol un neu ddau yn ormod o beints!

Hwyl a sbri!

a. fortis said...

Diolch, Dewi a Cynog, am y croeso cynnes i Ohio--mwynheues i'r daith yn fawr iawn!

Bydda i'n postio rhyw fath o adroddiad yn son am fy wythnos cyn bo hir, dw i'n addo...