Monday, August 01, 2005

Pel-Droed...

Anghofiais i sôn am y trydydd person o Gymru a gwrddais i a fe dros yr wythnos yn Ohio: ffrind Cynog a Dewi oedd yn chwaraewr pêl-droed yng Nghymru ac hefyd yn Rio Grande. Fe ges i groeso cynnes oddi wrth Jason hefyd. Ond doedd dim cyfle i fi ofyn iddo fe am ei brofiadau ym myd pêl-droed, neu, wrth gwrs, brolio am ein tîm lleol. Efallai mae hynny'n beth da. Dyn ni'n stressed out am y posibilrwydd bod yr Earthquakes yn symud i rywle arall. Mae Rob yn tseco'r wefannau bob dydd i weld os bydd y tîm yn aros neu beidio.

Ar bwnc mwy llawen, ffeindiais i bapur wal blasus gyda John Terry i'w roi ar fy ngyfrifiadur. Ardderchog!

No comments: