Tuesday, August 23, 2005

Gwyliau Gweithio

Wrth gwrs dw i wedi bod yn brysur dros ben dros fy "ngwyliau," ond mae tipyn bach o newyddion da 'da fi. Anfonais i stori i Catamaran Magazine ac atebon nhw gyda neges yn dweud y hoffen nhw weld rhyw newidiadau, ac ar ôl hynny, bydden nhw'n fodlon cael cipolwg arall arni hi. Dydy hynny ddim yn "nage!"

No comments: