Tuesday, August 09, 2005

Adre Unwaith Eto...

Treuliais i ddau ddydd mewn cynhadledd ysgrifennu dros y penwythnos--cynhadledd ysgrifennu i blant ac arddegau. Roedd hi'n ...ddiddorol. Roedd llawer o'r darlithoedd yn anelu at ddechreuwyr, yn fy marn i, ac roedd sawl hefyd i awduron sy wedi cael eu cyhoeddu yn barod, ond dim ond ychydig i bobl yn y canol. Fel fi, er enghraifft--bobl sy ddim yn cael problemau gyda'r ysgrifennu neu'r syniadau, ond sy'n dal i drio cael eu cyhoeddu.

Ond roedd sawl golygwyr, asients, a.y.y.b. yno, yn siarad am beth sydd angen yn y byd cyhoeddwyr, ac roedd y darlithoedd yna yn fwy ddefnyddiol. Ta beth, bydda i'n postio manylion o'r cynhadledd cyn bo hir ar ein blog am lenyddiaeth i bobl ifanc. Os mae diddordeb 'da chi, dewch draw!

No comments: