Wednesday, November 16, 2005

Ysgrifennu...ac Ysgrifennu

Dw i'n cymryd rhan yn National Novel Writing Month ym mis Tachwedd eleni. Rhaid i fi orffen 50,000 gair erbyn 30 Tachwedd. Dw i wedi gorffen rhyw 13,000 erbyn hyn. Mae'n tipyn o hwyl achos dw i'n arfer cynllunio pethau cyn dechrau, ond y tro 'ma mae rhaid i fi jyst ysgrifennu, ac yn gyflym! Dim llawer o feddwl neu poeni am bethau (tan nes ymlaen ta beth). Roedd syniad newydd 'da fi, ac doedd fy prosiect arall (hanner wedi gorffen) ddim yn mynd ymlaen, felly penderfynais i rhoi ymgais.

Erbyn heddiw, roedd rhaid i fi ysgrifennu "flow chart" i lawr, rhag ofn i fi fod mewn penbleth. Mae pethau'n rhy cymhleth i fi beidio cymryd nodiadau.

No comments: