Monday, November 07, 2005

O'r Diwedd!

Wel, heddiw mae hi'n gymylog a ffres yma; mae'r hydref wedi dod o'r diwedd. Hydref yw fy hoff dymor--y dail yn newid lliw, dim gwres annioddefol, a gwyliau fel y Diolchgarwch gyda llawer o fwyta. Dw i'n hoffi Nos Calan Gaeaf, hefyd, a cerfio pwmpenni.

Wnes i ddim byd yn arbennig ar Nos Calan Gaeaf, yn anffodus. Gwyliais i ffilmau gyda ffrind, a rhoion ni losins i'r plant a ddaeth wrth y drws. Gwisgais i wisg sugnwr gwaed, gyda ffangs a diferyn gwaed o finlliw--pethau oedd gyda fi yn y ty. A cafodd un plentyn bach ofn! Ha! Roedd yn flin 'da fi, ta beth.

Mae cystadleuaeth stori fer yn cael ei chynnal gan yr Academi a Lingo Newydd--cystadleuaeth i ddysgwyr--a dw i'n meddwl am gystadlu. Os bydd digon o amser 'da fi yr wythnos 'ma, hynny yw. Dw i'n ysgrifennu erthygl i'r cylchgrawn alumni Mills College, am alumna ddiddorol sy'n dysgu peintio yn y coleg yn Modesto. Fydda i ddim yn cael fy nhalu am hynny, ond mae'n brofiad da.

No comments: