Wednesday, November 30, 2005

Mae'r Mis Bron Gorffen...

...a dw i heb cyrraedd 50,000 o eiriau ar gyfer NaNoWriMo. (I weld cymaint yn union dw i wedi gorffen, gweler yma.) O wel. Dw i wedi gwneud fy ngorau glas. Does dim rhaid dweud fy mod i ddim wedi bod yn astudio Cymraeg yn ddiweddar--gormod o ysgrifennu. Ond! Anfonais i stori fer i gystadleuaeth yr Academi i ddysgwyr.

3 comments:

Chris Cope said...

Wel, wyt ti'n gwneud yn wella na fi. Roeddwn i'n bwriadu anfon stori bir i'r un cystadleuaeth, ond dw i ddim wedi gorffen y peth. O wel.

Rhodri said...

Pob lwc gyda'r gystadleuaeth!

a. fortis said...

Diolch Rhodri! Chris, efallai'r flwyddyn nesaf. Ta beth, doedd fy nghynnig ddim yn gyffrous iawn, ond pam na ceisio, meddyliais i.