Tuesday, September 18, 2007

Yn Son am Ysgrifennu...

...diolch i Ordovicius am y cysylltiad diddirol i'w flogel. Hyd yn hyn--a dw i newydd ddechrau--mae'n edrych yn dda iawn, ond bydd rhaid i fi gymryd ychydig o amser i'w darllen hi yn llwyr. Ond bydd hynny (fel darllen blogiau eraill) yn ymarfer da iawn i fi. Sgwn i beth yw hanes y tu ôl i'r blogel? Mae'n edrych tipyn bach fel y Ffuglen Flickr dw i'n gwneud gyda sawl bobl eraill (yn gynnwys, supposedly, Chris Cope--ble wyt ti, Chris?).

Ta beth...gofynnodd Ordovicius gwestiwn i fi am beth dw i wedi sgwennu...wel, yr ateb yw, nifer o bethau sy ddim wedi cael eu cyhoeddi! Mae sawl erthyglau ar wefannau (fel hynny, sydd heb credyd nawr--dyna fy map hefyd), a chylchgrawn alumni fy mhrifysgol ac ati, ond does neb wedi cyhoeddi fy ngwaith ffuglen eto. Dw i'n sgwennu storiau fer llenyddol, a hefyd nofelau i bobl ifanc (nid plant, ond pobl yn eu harddegau).

 dweud y gwir, dylwn i gyfieithu crynodeb fy nofel diweddaraf i mewn i'r Gymraeg fel ymarfer. Nid nawr. Mae hi bron hanner awr wedi unarddeg yn y noson. Yfory, falle...

1 comment:

Anonymous said...

Da ti. Bydd rhaid imi sgwennu'r act nesaf rhywbryd ;-)