Wednesday, September 26, 2007

O'r Diwedd, Y Nofel.

Wel, mae "yfory" wedi troi yn...wythnos. Ond dyma'r crynodeb a addawais i. Mae'n flin 'da fi os mae pethau ynddi hi sy ddim yn gwneud synnwyr. Mae'n anodd i fi esbonio rhai o'r syniadau yn Gymraeg. Cofiwch mae hynny'n nofel i bobl ifanc. Dw i wedi tynnu'r brawddegau oddiwrth llythyr a anfonais i i'r ddau asient:

Dywedir y stori o safbwynt merch o gefndir ethnig cymysg, ac mae'r stori yn dilyn ei ymdrechion i ffeindio ei hunaniaeth hi. Er hynny, hefyd dyma stori am gynllun codi arian wedi mynd dros ben llestri, gyda chanlyniadau trychinebus a doniol.

Mudiad cymdeithasol ffug i fyfyrwyr o gefndir ethnig cymysg ydy'r Latte Rebellion, wedi'i dyfeisio gan high school senior Asha Jamison gyda'i ffrind gorau Carey Wong. Dydy hi ddim yn wrthryfel go iawn, ond mae logo, gwefan, manifesto...a crys-T. Os ydy Asha a Carey yn gallu gwerthu digon o grysau-T, byddan nhw'n gallu fforddio taith i Lundain ar ôl graddio. Ond mae hi'n syndod mawr iddyn nhw pan mae'r syniadau'n mynd yn boblogaidd, nid jyst yn eu ysgol nhw a'r coleg gerllaw, ond hefyd--diolch i'r rhyngrwyd--dros yr wlad.

Yn anffodus, mae defosiwn Asha i'r cynllun wedi achosi dieithriad rhag (?) Carey, marciau is, a llythyrau gwrthodiad oddiwrth prifysgolion. A pan mae'r Latte Rebellion yn tanio gelyniaeth yn eu campws eu hunain, mae Asha yn mynd i helynt [beth yw "get in trouble?] yn yr ysgol a gartre. Gorfodir Asha benderfynu beth sy'n bwysicaf iddi hi--y Latte Rebellion, cyfeillgarwch, neu ei dyfodol.

Ffîw!! Roedd rhaid i fi edrych am gymaint o eirfa. Dw i ddim wedi bod yn ymarfer yn ddigon. Â dweud y gwir, dw i wedi dechrau dysgu tipyn bach o Eidaleg achos dyn ni'n mynd i Venice ym mis Tachwedd. Ar hyn o bryd dw i'n gallu dweud "Un cappuccino, per favore. Grazie!" Defnyddiol iawn.

No comments: