Saturday, October 02, 2004

Cymry yn Canol California!

Dw i jyst wedi darllen post ar fy wefan Suite101 oddiwrth rhywun o'r Welsh American Society of Central California. Do'n i ddim yn gwybod bod grwp Cymreig yn fy ardal i. Fe drefnon nhw gyngerdd llynedd gyda Côr Meibion Pontypridd yn Stockton, CA, a roedd hynny'n wych. Eleni--hwyrach ym mis Hydref--byddan nhw'n croeso Cantorion Colin Jones.

No comments: