Monday, October 18, 2004

Diweddariad am Fy Nofel

Dw i wedi bod yn meddwl am ysgrifennu rhyw llythyrau a chofnodion (?) dyddiadur gan mam-gu Wendy i'w cynnwys yn fy nofel i bobl ifainc. Mae rhaid i fi ysgrifennu rhai ohonyn nhw ta beth, er mwyn i fi ddatgelu nhw ar ddiwedd y stori (pan mae'r dirgelwch yn cael ei ddatrys). Ond hefyd dw i'n meddwl am gynnwys cofnodion ac ati ar ddechrau bob pennod, neu rhwng penodau, neu ar ddechrau bob rhan (bydd dau neu tri rhan).

Ond dw i ddim yn siwr. Os ie, ddylwn i eu ysgrifennu nhw yn Gymraeg? A ddylen nhw gael eu cyfieithu yn Saesneg hefyd? Neu ddylwn i jyst ysgrifennu nhw yn Saesneg? Mae'r gohebiaeth yn bwysig iawn yn fy nofel, felly dw i'n credu bod y llythyrau a chofnodion 'ma yn ddiddorol i ddarllenwyr, yn enwedig achos basen nhw'n ddirgel.

No comments: