Sunday, October 31, 2004

Gormod o Siwgwr

Nos Calan Gaeaf hapus i chi!

Fe ddaeth nifer o blant i'n drws ni i gael losins y noswaith 'ma. Y mwyaf ciwt ohonoyn nhw oedd ferch fechan iawn gyda gwisg Dorothy (o'r Wizard of Oz), ninja bach, a dwy ser pop 1980s gyda gwallt pinc. Y mwyaf ffiaidd oedd mab ein cymydog Richard, gyda sgriwdreifer gwaedlyd drwy ei ben. Gwych! Dw i'n hoff iawn o Nos Calan Gaeaf.

No comments: