Tuesday, January 17, 2006

Y Diweddaraf

Beth dw i wedi bod yn gwneud yn ddiweddar? Dim blogio, dyna sicr. Tipyn bach ar fy mlog yn Saesneg, ond dim llawer yn y Gymraeg. Felly dyma rhywbeth.

A dweud y gwir, ysgrifennais i lythyr i fy ffrind Mark, sy'n dysgu Cymraeg (fel athro) yn Abertawe, a dw i wedi bod yn gweithio'n galed dros Cymdeithas Madog (dw i'n helpu cynllunio'r cwrs haf eleni yn California). Ond dim llawer o ymarfer, sef gwrando ar Radio Cymru o bryd i'w gilydd dros y we.

Ond mae pethau'n brysur, weithiau. Yn anffodus, dydy astudio Cymraeg ddim yn flaenoriaeth uchel drwy'r amser. Mae'n anodd iawn gweithio fel freelancer ac yn wneud llawer o bethau gwahanol - pethau celfydd, tipyn o waith amcanu ac wrth gwrs ysgrifennu. Mae'n anodd cadw pethau fel hyn mewn trefn yn fy mhen i, heb son am geirfa Cymraeg! Y semester yma, mae fy ngwr yn dysgu dau ddosbarth Art Appreciation ar-lein gyda'r coleg, a bydda i'n graddio (?) paragraffau'r myfyrwyr bob yn ail wythnos. Mae Rob yn graddio'r cwisiau ac yn postio ar fwrdd bwletin y dosbarth. Hefyd, wrth gwrs, mae e'n dysgu Color & Design a Drawing II, fel arfer.

Dw i'n gobeithio dechrau prosiect dylunio safle we i fy rhieni-yng-nghyfraith, sy'n cael swyddfa cyfraith. Bydd hyn yn gyfle da i 1) diweddaru ein safle we, a 2) creu safle we fel sampl o'r gwaith mod i'n gallu gwneud ar gyfer celfyddwyr ac awduron. Dw i wedi bod yn bwriadu cynnig package deal dylunio wefannau i bobl fel hyn--dw i'n gallu dylunio wefan syml, ond hefyd, dw i'n gallu gweithio gyda graphics, ac ysgrifennu/golygu web copy. Ro'n i'n meddwl y fydd hynny'n waith eitha da, efallai, o bryd i'w gilydd, pan fydd y bywyd ysgrifennu ddim yn lwcus iawn.

2 comments:

Chris Cope said...

Rwyt ti'n jyglo cymaint o pethau ar hyn o bryd. Dw i'n blinedig ar ôl darllen hyn.

a. fortis said...

Ie, mae fy to-do list yn rhy hir bob amser. Dw i'n meddwl fy mod i'n gallu gwneud gormod.