Sunday, January 08, 2006

Blwyddyn Newydd Dda

Dw i jyst wedi gorffen teipio post cyntaf y flwyddyn newydd a roedd problem gyda Firefox, a fe gollais i'r holl bost. Mae hynny'n gythruddol iawn, dw i'n dweud wrthoch chi.

Gobeithio mae'r flwyddyn newydd yn dda i chi hyd yn hyn. Mae pethau yn eitha da yma. Fe ges i gerdyn post oddiwrth fy hanner-chwaer yn Awstralia (gweler fy mlog yn Saesneg am fwy o fanylion amdani hi). Mae hi a'r teulu ar eu gwyliau yn Port Macquarie. Does dim syniad 'da fi ble mae e, ond mae'n gyffrous ta beth. Dw i'n meddwl am ei hanfon hi CD neu albwm bach yn fuan gyda sawl luniau ohonon ni.

Mae pethau arall yn mynd ymlaen. Dw i'n dal i gynllunio'r Cwrs Cymraeg, a dw i'n gohirio am ysgrifennu fy nofel. Ond mae penderfyniad y flwyddyn newydd 'da fi i orffen y peth ym misoedd cynnar y flwyddyn--drafft cyntaf, ta beth. Hefyd dw i'n penderfynu defnyddio ein beic ymarfer newydd--anrheg o Santa--pedair waith yr wythnos o leiaf. Dyn ni'n hoff iawn o'r beic, achos dyn ni'n gallu ei ddefnyddio fe pan mae hi'n bwrw glaw, neu pan mae'n dywyll tu allan.

Gobeithio y gawsoch chi i gyd gwyliau gwych!

No comments: