Thursday, January 19, 2006

Fforwm Ar-lein Newydd

Ro'n i'n ymweld â fy hen wefan am yr iaith Gymraeg am rhyw rheswm, ac roedd yn ddiddorol gweld bod neb yn ei diweddaru hi. (Wrth gwrs, pwy sy eisiau treulio amser gyda'r ymchwil ac ysgrifennu drwy'r amser heb cael ei dalu? Mae'n anodd. Ro'n nhw fy nhalu i, ond wedyn fe stopion nhw dalu eu cyfrannwyr i gyd--dyna annheg.)

Eniwe, dwi'n gorfod bod yn seiceg (ha!) achos postiodd rhywun rhywbeth dim ond dyddiau yn ôl, am fforwm o'r enw Taffia.org--i Gymry Cymraeg ac i ex-pats hefyd. Roedd yn ddiddorol sylwi ar y gwahaniaeth rhwng y cyflwyniad Saesneg a'r cyflwyniad Cymraeg...rhywbeth am y bola cwrw sy'n gweld eisiau yn y fersiwn Saesneg...

No comments: