Wednesday, January 11, 2006

Morfilod

Mae problem gyda'r crys-T yma--problem mawr.

7 comments:

Chris Cope said...

Mae rhaid bod anodd i byw ar morfil fel hynny.

a. fortis said...

Anghofiais i ddiolch Bob, llyfrgellydd fideos CM, am y cysylltiad hwn.

Ironically, dw i'n credu bod syllafiad Llanfair P.G. yn gywir.

Rhodri said...

Ha! Sboted!

Tybed pwy sydd yn eu cynhyrchu?

a. fortis said...

Dim syniad o gwbl, ond edrychwch yma--mae sawl ohonyn nhw!

Tybed faint o bobl sy'n piau crysau fel hyn, heb syniad eu bod nhw'n hollol anghywir...?

Nic Dafis said...

Ha, clasur. ;-)

Rhodri said...

Cefais gopi o gylchgrawn wythnosol "Golwg" bore ma, ac mae dy stori di am y crys-t wedi cael ei adrodd ar dudalen 5!

Blogwyr sy'n gwneud y gwaith ymchwil i gyd drostyn nhw yntê!

a. fortis said...

Yn "Golwg"? Dw i'n enwog! ;)