Saturday, January 08, 2005

Erthyglau Eraill

Cafodd fy sylw ei dynnu (gan fy mam) at ddwy erthyglau (nid gan fi) yn y Los Angeles Times--un yn sôn am Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a'r llall am gorau meibion. Yn anffodus mae rhaid i chi dalu i'u ddarllen nhw yn eu cyfanrwydd.

1 comment:

a. fortis said...

O.N. Ond os mae diddordeb 'da rhywun, gad i fi wybod a dw i'n gallu scanio nhw a'u anfon i ti.