Monday, January 17, 2005

Dim Byd o Gwbl...Dim Byd o Gwbl...

Dydy'r teitl ddim yr un peth yn Gymraeg...sori, Ned Flanders.

Ond mae'n ddisgrifiad cywir petasech chi'n gofyn os dw i wedi gwneud unrhyw gweithgareddau Cymreig yn ddiweddar: dim byd o gwbl, mae'n ddrwg 'da fi ddweud, ar wahân i e-bostio ffrind. Ond, gwnes i anfon dau gynnig ar gyfer fy nofel at cyhoeddwyr--Bloomsbury USA a Boyds Mills Press. Nawr, yr arhosiad hir...

Dw i'n gwybod y ddylwn i astudio gyda'r gwersi CMC, darllen pethau yn Gymraeg ar y we, a gwrando ar Radio Cymru (dw i'n hoff o C2--a dyna beth sy ar y radio yn y dydd, yma yn California). Ond dw i ddim yn dda iawn gyda'r ymarfer y dyddiau yma. Dw i'n ceisio'n galed iawn gwneud rhywbeth gyda fy ysgrifennu, a cyhoeddi rhywbeth, ac mae hynny'n defnyddio llawer o amser (dim lwc eto, chwaith). Felly dyna pam dw i wedi bod yn ddrwg! Yn y cyfamser, dyma rhywbeth doniol ac eitha Cymreig.

No comments: