Friday, August 24, 2007

Beth Wnes I Heddiw?

Ymm...Dim byd yn ddiddorol iawn, â dweud y gwir. Codais i am chwarter i naw yn y bore, a ches i goffi a tost am frecwast. Darllenais i ychydig (wel, mwy nag ychydig) a chwaraeais i gyda'r gath fach ffôl nes i'r curo ar ochr y ty^ fynd yn rhy swnllyd. (Roedd y gweithwyr yma am wyth o'r gloch yn y bore.) Wedyn, es i i'r gampfa am bron awr a hanner, i rhedeg ar y felin draed, defnyddio'r peiriannau, a nofio tipyn bach.

Ar ôl dychwelyd adre, ces i "soft tacos" i ginio, cymerais i gawod bach neis, a wedyn gweithiais i ar boster ar gyfer tymor newydd y Prospect Theater Project, lle dw i'n dylunydd graffig. Pig Farm gan Greg Kotis, awdur Urinetown, yw'r ddrama gyntaf.

Myn uffern i, dw i'n meddwl bod y gweithwyr yn ceisio distriwyo'r ty^, nid adeiladu rhan newydd. Dw i newydd glywed sw^n ofnadwy. Ta beth, fel ro'n i'n dweud...ym....ie. Dw i wedi colli fy trên o feddwl. ("Trên o feddwl"--Dw i'n siwr nad oes hynny yn gywir.)

No comments: