Tuesday, August 21, 2007

Dyma Fi Eto! (Diolch...Diolch)

Wel, nawr, wrth i fi gael fy meirniadu, dw i'n teimlo pwys i bostio. Felly, dyma rhestr bach o bethau a wnes i heddiw, wrth i 'ngwr i fod yn Alaska yn pysgota gyda'i dad:

  • Ail-olygais i bedwar pennod o fy nofel i bobl ifanc (nofel newydd sy ddim yn sôn am Gymru o gwbl--mae'n flin 'da fi)
  • Chwaraeais i gyda'n cath fach, Zelda, am oriau. (Mae hi'n hyper.)
  • Gwastraffais i ormod o amser yn edrych ar bethau heb bwynt ar y wê, fel gwybodaeth Wicipedia am fy ardal i.
  • Sgwennais i gerdyn post at fy chwaer a'i theulu yn Awstralia. Mae'r cerdyn post yn dod o Efrog Newydd. Des i n'ôl o Efrog Newydd tua tri wythnos yn ôl. Colledwr (colledwraig? colledydd?) ydw i.
  • Teipiais i rhyw bethau diflas ar gyfer swydd freelance; roedd rhaid i fi ei wneud cyn cynfarfod y bydda i'n mynychu yfory.
  • Gwyliais (am yr ail waith) rhan o'r ffilm The Wedding Singer. Doniol iawn.
  • Treuliais i gormod o amser yn darllen, fel arfer.

Hefyd, o'r diwedd dyn ni wedi cael caniatad i adeiladu ein stiwdio ar ochr ein ty^ ni. Fe gymerodd hi bron blwyddyn i gael yr hawlen oddiwrth y ddinas. Mae'n amlwg y gawson ni'r runaround. Ond mae'r adeiladu wedi dechrau, a cyn bo hir (wel...cyn rhy hir, ta beth) bydd stiwdio celf, stafell wely arall, a stafell 'molchi arall gyda ni. Hefyd, byddwn ni'n adnewyddu'r "swyddfa." Dw i'n llawn cyffro!!

No comments: