Thursday, August 30, 2007

Cyfweliad gyda Chymraes?

Jyst tipyn bach o'r diweddaraf...os dych chi'n gyfarwydd â'r awdur i bobl ifanc Diana Wynne Jones (hanes diddorol ei phlentyndod fan 'ma), efallai bydd diddordeb 'da chi mewn hynny. Wythnos gyntaf o Dachwedd (y 5ed - 9fed), bydd y Winter Blog Blast Tour--sef, dathliad o gyfweliadau gyda awduron o lenyddiaeth i bobl ifanc a phlant. Bydd nifer fawr o flogiau (blogiau sy'n sôn am lenyddiaeth i bobl ifanc) yn cymryd rhan, yn gynnwys Finding Wonderland, y blog dw i'n cyfrannu ynddo. A bydd gyda ni gyfweliad anghynwysol gyda Diana Wynne Jones, awdur Howl's Moving Castle, y llyfrau Chrestomanci, a llawer iawn o lyfrau eraill. Dw i'n cofio benthyca llyfrau Diana Wynne Jones oddiwrth ffrind pan o'n i'n tua 10 neu 11 oed, a dw i'n dal i fwynhau ei storiau. Felly dw i'n edrych ymlaen at yr "e-gyfweliad" yn fawr iawn.

Roedd y Summer Blog Blast Tour yn brofiad dymunol ac unigol iawn, a dw i'n siwr bydd y rownd nesaf o gyfweliadau yn ddiddorol hefyd. Byddwn ni'n holi Connie Willis a Sherman Alexie hefyd--gwych! Ro'n ni'n gobeithio cael cyfweliad gyda Neil Gaiman hefyd, ond mae e "on tour" ar hyn o bryd, felly dyn ni ddim yn credu ei fod e ar gael. Drueni!

No comments: