Sunday, August 12, 2007

Drosodd!!

O'r diwedd, does dim byd i'w wneud ar gyfer y Cwrs Cymraeg...ar wahân i baratoi ar gyfer Cwrs 2008 yn Indianola, Iowa. Os dych chi am weld lluniau swyddogol y dosbarthiadau, gweler y lluniau yma. Os dych chi am weld y lluniau answyddogol...e-bostia i ac anfona i'r cyswllt i ti. (Mae cwpwl o ffotos sy ddim yn gyfleus i'r cyhoedd cyffredinol. Na, dim mor gyffrous â hynny, ond mae sawl lun o nosweithiau yn y dafarn.)

Wel, hwyl am y tro--mae'n amser i ni gwrdd â ffrind i ginio. (Swshi--mmmm...)

No comments: